Info

Dizajnér, absolvent odboru Priemyselný dizajn nábytku na TU vo Zvolene. Od roku 2002 pracuje ako odborný asistent na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TU vo Zvolene. Vyučuje predmety Ateliér dizajnu, Dizajn konštrukčného detailu, Grafický dizajn a Ekodizajn. Každoročne je vedúcim bakalárskych a diplomových prác. V roku 2010 bol spoluautorom medzinárodného projektu „International Design Workshop GREEN EMOTIONS“. V poslednej dobe sa venuje predovšetkým grafickému dizajnu a vizuálnej komunikácii.

No Comments RSS kanál komentárov

Sorry, the comment form is closed at this time.

The comments are closed.